Modra odločitev za vaš življenjski projekt

Za prodajalce nepremičnin

Prodaja bo za vas enostavnejša, saj prevzamemo večino opravil obenem pa pripravimo pogodbe in svetujemo pri sami prodaji. Odpadejo tudi vsi ogledi nepremičnine in oglaševanje, saj za to poskrbimo nepremičninski agentje. To pa pomeni, da je mogoče prihraniti veliko časa in denarja, saj se prodajalcu ni potrebo ukvarjati z neresnimi kupci. Najbolj pomembna je pravna varnost, ki jo agencije zagotavljamo tako prodajalcem kot tudi kupcem. 

Izbira nepremičninske družbe

Pri izbiri nepremičninske družbe je pomembno strokovno znanje nepremičninskih posrednikov, njihove izkušnje in stalen stik s kupci nepremičnin. Nepremičninski posredniki, ki opravljajo posle posredovanja morajo imeti licenco Ministrstva za okolje in prostor.

Pregled pravnega stanja nepremičnine

Temeljna dolžnost prodajalca je, da kupcu zagotovi pridobitev neobremenjene lastninske pravice.

Postavitev cene

Realna ocena tržne vrednosti nepremičnine pomeni največji izkupiček in najkrajši čas prodaje – in najbolje jo napove tisti, ki najbolje pozna področje, kjer se prodaja. Ker imamo vrhunski pregled nad gibanjem cen in nihanjem povpraševanja, lahko natančneje kot kdorkoli napovemo prodajno ceno ali predvidimo čas do prodaje.

Oglaševanje nepremičnine

Za vas bo nepremičninski posrednik sestavil kvaliteten oglas in ga oglaševal na izbranih medijih. S potencialnimi kupci bo organiziral in vodil oglede nepremičnin v vaši prisotnosti ali brez nje (ob predhodnem dogovoru). Kupcem bo razumljivo obrazložil pravno in dejansko stanje nepremičnine.

V primeru resne namere za nakup nepremičnine bo nepremičninski posrednik organiziral in vodil pogajanje med bodočim kupcem in prodajalcem.

Pripravite nepremičnino za ogled

Ko pripravljate nepremičnino za ogled, skušajte nanjo gledati z očmi kupca. Kaj je tisto, kar bi kupca motilo? Kaj bi lahko z minimalnimi stroški spremenili? Če prodajate nepremičnino za bivanje, naredite v njej prijetno vzdušje, pospravite jo. Verjemite, prvi vtis, ki ga potencialni kupec dobi, je najpomembnejši.

Prodajna pogodba

Ko najdemo kupca za nepremičnino, je potrebno z njim skleniti prodajno pogodbo oz. izvesti vse potrebne postopke za prenos lastninske pravice na kupca, proti plačilu dogovorjene kupnine. Za pravilno izvedbo postopka poskrbimo mi, ki smo strokovnjaki na tem področju.

Primopredaja nepremičnine

Po plačilu kupnine sledi primopredaja nepremičnine. V tem trenutku prodajalec izroči kupcu nepremičnino v posest, mu izroči vse ključe, kupec pa jo sprejme v stanju, ki je bil dogovorjen v prodajni pogodbi.

Vašo nepremičnino bomo predstavili najširšem spektru potencialnih kupcev in vas varno vodili skozi postopek prodaje.

Je vaš primer poseben?

Lahko nam pa za začetek predstavite vašo situacijo tudi tukaj.