Modra odločitev za vaš življenjski projekt

Za kupce nepremičnin

Nakup nepremičnine (hiše, stanovanja, parcele...) je ena izmed bolj pomembnih prelomnic v življenju vsakega posameznika, zato je pomembno da se ga lotimo pravilno, varno in strokovno …

Izbira nepremičninske družbe

Pri izbiri nepremičninske družbe je pomembno strokovno znanje nepremičninskih posrednikov, njihove izkušnje in stalen stik s kupci nepremičnin. Nepremičninski posredniki, ki opravljajo posle posredovanja morajo imeti licenco Ministrstva za okolje in prostor.

Definiranje vaših želja in potreb

Ko se odločate za nakup nepremičnine vam predlagamo, da razmislite o vaših potrebah, željah in finančnih zmožnostih, ki vplivajo na izbiro nepremičnine, ki jo boste kupili.

Natančen pregled ponudbe nepremičnin

Seznanite se s ponudbo nepremičnin na spletnih straneh in tiskanih medijih. Konkretne odgovore na vaša vprašanja vam bomo podali nepremičninski posredniki, ki se vsakodnevno srečujemo s kupci in prodajalci nepremičnin. Priporočamo vam, da si ogledate vsaj nekaj nepremičnin preden se odločite za nakup.

Pregled pravnega stanja nepremičnine

Temeljna dolžnost prodajalca je, da kupcu zagotovi pridobitev neobremenjene lastninske pravice. To pomeni, da kupcu omogoči vpis v zemljiško knjigo im mu zagotovi izvrševanje vseh upravičenj, ki tvorijo vsebino lastninske pravice:

  • imeti nepremičnino v posesti,
  • nepremičnino uživati in uporabljati,
  • z nepremičnino razpolagati.

Izbira nepremičnine

Selekcija izbranih podatkov o nepremičninah in izbira nepremičnine za katero se boste pogajali za nakup.

Prodajna pogodba

Prodajalec se v prodajni pogodbi zavezuje, da bo prodal nepremičnino in jo izročil v last, posest in trajno uživanje kupcu, ter mu omogočil pridobitev lastninske pravice na njej. Kupec pa se zavezuje plačati kupnino. Pomembne so določbe o opisu nepremičnine, ki je predmet prodaje, kupnini, izročitvi nepremičnine, vpisu v zemljiško knjigo, bremenu davkov…

Primopredaja nepremičnine

Po plačilu kupnine sledi primopredaja nepremičnine. V tem trenutku prodajalec izroči kupcu nepremičnino v posest, mu izroči vse ključe, kupec pa jo sprejme v stanju, ki je bil dogovorjen v prodajni pogodbi.

Predstavili vam bomo ponudbo nepremičnin na trgu in vas varno vodili skozi postopek nakupa nepremičnine.

Je vaš primer poseben?

Potem je najboljše, da se pogovorimo v živo. Obiščite nas v naših pisarnah:

Lahko nam pa za začetek predstavite vašo situacijo tudi tukaj