Modra odločitev za vaš življenjski projekt

 • Parcela
 • Zazidljiva
 • 833 m2

Ljubljana okolica, Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani

Cena: 30 €/m2

Splošno

 • Šifra: PP7607
 • Tip: Parcela
 • Velikost: 833 m2
 • Velikost parcele 833 m2

Podroben opis

Dol pri Ljubljani – prodamo zazidljivo zemljišče v izmeri 833m2, namenjeno izgradnji športnega centra in spremljajočih objektov (parkirišča, sanitarije, gostinski lokali).

Parcela je pravokotne oblike, dostop je urejen preko občinske poti.

Vrste dovoljenih gradenj in drugih del:

 • športni in rekreacijski objekti in naprave
 • urejanje površin za šport in rekreacijo,
 • spremljajoči objekti in naprave, ki dopolnjujejo osnovno športno - rekreacijsko dejavnost (parkirišča, sanitarije, gostinski lokali),
 • objekti in naprave za potrebe komunale, prometa,
 • vodnogospodarske ureditve,
 • urejanje zelenih površin,
 • spominska obeležja, reklamna znamenja in turistične oznake,
 • začasni in pomožni objekti,
 • mikrourbana oprema (klopi, koši za smeti ipd).

Lokacija:

 • 15km do Ljubljane,
 • mirno podeželsko okolje z bogato kulturno dediščino in čudovito okolico.

Pogoj prodajalca je, da mu kupec povrne del stroška prodaje nepremičnine, ki ustreza znesku 2% od pogodbene vrednosti + 22% DDV.

Ostala ponudba naših nepremičnin: www.mp-projekt.si

Kontaktiraj

agent Jelena Lašič

Jelena Lašič

 • 031/511-111
 • jelena.lasic@mp-projekt.si

Dodatno